API


Een Aanspreekpunt Persoonlijke Integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terechtkunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit. Een API draagt er mee zorg voor dat het beleid voldoende aandacht geeft aan preventie van en omgaan met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Bij Handbal Lokeren wordt deze functie waargenomen door Mieke LYBEERT, mama van Brecht, Lena en Jens. Zij is ook reeds het vaste gezicht aan de tafel bij vele jeugdwedstrijden. Mieke was ook de stuwende kracht achter de catering bij ons laatste handbalkamp; waar de deelnemers (en ouders) heel tevreden over waren.

Beroepshalve is Mieke actief als lid van het directieteam van een secundaire school. Met het voornoemde zijn wij overtuigd dat Mieke een ideaal aanspreekpunt is voor onze leden; wij hopen echter dat zij werkloos blijft in deze functie en dat onze leden gespaard blijven van nood te hebben beroep te moeten doen op onze API.

Van zodra de kans zich aanbiedt, zal Mieke ook een gespecialiseerde opleiding/bijscholing volgen.

Behalve haar aanwezigheid op de vele wedstrijden, is Mieke ook te bereiken via :

gsm : 0472 39 15 14

email: lybeertmieke@gmail.com