Wat te doen bij een sportongeval?

Bij een sportongeval is het belangrijk dat zo snel mogelijk alle nodige informatie doorgestuurd kan worden naar de verzekeringsmaatschappij.

Het schadeaangifteformulier is hierbij een belangrijk instrument. Je kan het altijd verkrijgen op onze website onder Club – Downloads.

Hoe gebruikt u het?

  • Luik A ( in te vullen door de aangever): Vul de nummers 2, 3, 4, 6 en 7 in, de persoonlijke gegevens en de omstandigheden van het ongeval (Beschrijf het ongeval in één of twee korte zinnen, meer is echt niet nodig)
  • Luik B ( Bericht aan de slachtoffers van een lichamelijk ongeval): Breng op de voorziene plaats een klevertje van uw mutualiteit aan en teken het document onderaan de pagina.
  • Luik C ( Geneeskundig getuigschrift): Laat dit invullen door de behandelende geneesheer.

Breng daarna zo snel mogelijk het aangifteformulier binnen bij uw trainer of bij de secretaris van de club, Albert D’HANIS, HKW LOKEREN

Bladwijzer de permalink.

Reacties zijn gesloten.